Taust ja eesmärgid

Lahendus.neti praktikas näeme, et noortel pole piisavalt teadmisi psüühilistest probleemidest, mistõttu psüühikahärete ja psühholoogilise abiga on seotud sotsiaalne stigma ja palju väärarusaamu. Seetõttu ei ole noored sageli isegi raskes seisundis (nt depressioon, suitsiidikatsed) nõus spetsialisti vastuvõtule minema.    

Lahendus.neti tegijad soovivad vähendada psühholoogilise abi stigmatiseeritust ning aidata kaasa selle aktsepteerimisele ühiskonnas. Soovime julgustada noori oma vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörama ning vajadusel abi otsima. Nendest eesmärkidest tulenevalt algatas Lahendus.net 2011. aastal Swedbanki „Tähed Särama“ konkursi toetusel uue projekti.  

Oleme loonud kooliõpilastele suunatud interaktiivse koolituse, mis tutvustab ja selgitab psühhiaatrilise ja psühholoogilise abi olemust ning aitab luua seoseid vaimu- ja kehatervise vahel. Koolitusprogrammi loojate eesmärgiks on noorte parem teadlikkus nii psüühilistest häiretest kui psühholoogilise abi saamise võimalustest. Loodame oma tegevusega muuta vähemalt mõne noore teadmisi müütidest faktideks ja soodustada seda, et abini jõutakse siis, kui seda kõige rohkem vaja.      

MTÜ Lahendus.net üks prioriteete on maapiirkonnad, kuhu suuname enamuse oma koolitustegevusest. Kuna maapiirkondades on psühholoogiline abi eriti raskesti kättesaadav ning sellealane info samuti, leiame, et on oluline pingutada selle nimel, et psühholoogiline info ja teadlikkus jõuaks neisse piirkondadesse.   

Alates 2014. aastast toetab projekti viimistlemist ja läbiviimist Norra Rahvatervise programm, mille koordinaator Eestis on Sotsiaalministeerium.  

 
  IITEE
Soovid toetada meie vabatahtlikku algatust?
 
 
Toetust kasutame vabatahtlike nõustajate töö korraldamiseks, nõustajate juhendamiseks ja koolitamiseks. Lahendus.net on tänulik igasuguse annetuse eest!