Mis on psühholoogia

Inimesed kasutavad sageli enda  igapäevakõnes sõna “psühholoogia”.  Näiteks seoses ajakirjades või ajalehtedes olevate testidega, mõne kaaslase erakordselt hea või halva suhtlemisoskusega või kellegi üllatava läbinägelikkusega, kui tegemist on teiste inimeste mõtete ja tunnete "ära mõistatamisega". Mõneti teistsugusena nähakse aga seda psühholoogiat, mida õpetatakse ja õpitakse ülikoolis ja mida kasutavad oma igapäeva töös nõustajad (näiteks koolipsühholoogid).

Tavaliselt alustatakse selgitusi teemal, mis on psühholoogia, sellest, et tegemist on teadusega. See tähendab seda, et psühholoogia on sarnane näiteks bioloogiale. Nagu bioloogias nii on ka psühholoogias teooriad, millede tõestamiseks kogutakse andmeid. Psühholoogia teooriad käivad inimeste käitumise kohta püüdes selgitada käitumise põhjuseid. Teooriatest tulenevad seaduspärasused, milledega tahetakse selgitada, mis juhtub inimese käitumisega, kui teda ümbritsevas maailmas midagi muutub.  Samuti leitakse ka, et  inimese käitumise muutumine võib tuleneda ka mõnest mõttest, tundest, mälestusest, mitte ainult välistest mõjuritest.

Samas ei saa psühholoog näha teise inimese „sisse“. Ta ei tea, mis teise inimese peas toimub, mida teine mõtleb või tunneb, lihtsalt talle otsa vaadates. Teadmised, mida psühholoogidele õpetatakse, pärinevad testidest, uurimustest, vaatlustest ja katsetest. Psühholoog on palju õppinud selle kohta, millised asjad kuidas inimesi mõjutavad ning omandatud teadmised on aluseks psühholoogide oskusele/püüdlustele aidata inimesel lahendusi näha olukordades, kus inimene ise hakkama ei saa. Psühholoogi võib vaadelda kui kõrvalseisjat, kes aitab näha olukorra erinevaid tahke.

Kui inimene on käinud mitme psühholoogi jutul, siis enamasti leiab ta, et nad kõik ei anna üldse mitte ühesugust nõu. See tuleb sellest, et erinevad psühholoogid võivad kuuluda eri koolkondadesse ning erinevad koolkonnad peavad kõige paremaks ja õigemaks erinevaid teooriaid, mistõttu nad kasutavad ka erinevaid seaduspärasusi inimeste käitumise seletamiseks. Oluline on mõista, et erinevate murede leevendamiseks ei ole olemas universaalset tehnikat nagu ka köha ning nohu ei saa ravida sama siirupiga. Seetõttu võib sobiva psühholoogi leidmine võtta mõnijagu aega.

 
  IITEE