Meie juhendajad

Meie vabatahtlike töö kvaliteeti tagab järjepidev juhendamine kutsetunnistusega spetsialistide poolt. Lahendajate tööd juhendab valvesuperviisor, kes juhendab kiireloomulisi juhtumianalüüse ning viib läbi erasupervisioone nõustaja enesearengu toetamiseks. Kord kuus toimuvad Tartus ja Tallinnas grupisupervisioonid.


Käesolevalt on meie juhendajateks:

TUULI JUNOLAINEN - meie Valvesuperviisor. Tuuli liitus Lahendus.netiga 2001.a. projekti alguspäevil ja tegutses tol ajal usinasti Lahendajana. Praegu on tema roll olla Lahendajatele nende tänuväärses töös superviisorina toeks. Tuuli on kliiniline psühholoog ja töötab hetkel Singapuris organisatsioonipsühholoogia valdkonnas. Vahelduse mõttes on Tuuli sukeldumisinstruktor, tegeleb ultrajooksuga ja avastab maailma. 

AILEN SUURTEE- meie grupisuperviisor Tallinnas. Ailen liitus Lahendus.net-iga 2008.aastal ja lōi kolme aasta jooksul kaasa nii lahendaja, juhatuse liikme kui koolitusprogrammi väljatöötajana. Praegu viib Ailen läbi Tallinna lahendajate grupisupervisioone. Ailen on kliiniline lapsepsühholoog ja töötab Tallinna Lastehaigla söömishäirete meeskonnas. Hetkel on Ailen lapsehoolduspuhkusel ja veedab aega mängides, samuti tegeleb regulaarselt oma hobi ja armastuse - ratsaspordiga.

MART JUURSOO - meie grupisuperviisor Tartus. Mart liitus Lahendus.net-iga 2007. aastal ja on Lahendus.net-is tegutsenud nii lahendaja kui juhatuse liikmena. Praegu viib Mart läbi Tartu lahendajate grupisupervisioone. Mart on kliiniline psühholoog ja töötab Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuses, tehes lisaks psühholoogi tööle tööd ka personalijuhina. Vaba aega kasutab ta erinevates vabatahtlikes ettevõtmistes kaasa löömiseks ja üldiselt taastumiseks.

 

 

 

Valvesuperviisori ja grupisupervisioonide teenus perioodil märts 2016 - detsember 2016 rahastati Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojekti raames "Eesti vanima internetipõhise psühholoogilise nõustamise veebikeskkonna Lahendus.neti kaasajastamine ja nõustamise kvaliteedi tagamine". 2017. aastast tagame rahastuse heade annetajate abiga. Aita ka Sina!


 

 

 

Meie algatust ja arenemist on võimalik toetada

 

 

 

 


Alates Lahendus.net algusest aastal 2001 on meid juhendanud: Annika Veldre, Angela Jakobson, Ann-Liis Ojaots, Anti Kidron, Astra Schults, Eve Kikas, Helle Niit, Helve Saat, Kaia Kastepõld-Tõrs, Katri Ristal, Katri-Evelin Esop, Kristi Esperk, Kristiina Tropp, Kristjan Kask, Mari Nõmm, Mari Saari, Maria Teiverlaur, Monika Loit, Pille Isat, Salli Põldvere, Svetlana Varjun, Taimi Elenurm, Triin Liin, Triinu Tänavsuu.

 
  IITEE