Juhatus

RAEL-SASKIA SALAKKA. Rael-Saskia on Lahendus.neti liige alates 2015. aasta jaanuarist, kui alustas juhatuse liikmete abilisena (koolituste korraldamisel, Facebooki postituste otsimisel). Tegevjuht alates 2015. aasta kevadest. On Tartu Ülikooli psühholoogia eriala magistrant ning töötanud ka erivajadustega laste tugiisikuna. Vaba aeg kulub lugemisele ja sõpradega koos olemisele.

tegevjuht@lahendus.net

PIIBE PULLERITSÜhines Lahendus.net’iga 2014. aasta kevadel ja on alates 2015. aastast siin personalijuht. Hetkel on omandamisel magistrikraad psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis, mille kõrvalt töötab Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses. Vaba aega sisustab sõprade, filmide ja trenniga, väga meeldivad ka loomad ja reisimine. 

personalijuht@lahendus.net

LILIAN TENNISBERGAlustas Lahendus.net´is 2016. aasta kevadel koolitusjuhina. Hetkel õpib Tartu Ülikooli bakalaureuseastmes kolmandat aastat psühholoogiat. Kooli kõrvalt tegeleb aktiivselt pikamaajooksuga, tantsib Lancy tantsutrupi ridades ning vaatab filme ja reisib nii palju kui võimalik.

koolitusjuht@lahendus.net

KRISTIN MÄNNAMA. Lahendus.net liige 2015 aasta sügisest, kui läbis koolitusprogrammi. Aktiivne koolitajaroll viis 2016 suvel koolitusprogrammi juhi kohale. Kristin on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala bakalaureuse ning hetkel on lõpetamisel TTÜ töö- ja organisatsioonipsühholoogia magister. Vaba aega meeldib veeta sõpradega escape room’ides, laatadel, metsas, saunas, köögis või kududa üritades.

koolitusprogramm@lahendus.net

KIRTI-LY JAANSON. Ühines Lahendus.net-iga nõustajana 2015. aasta alguses ning 2016. aasta kevadest on samuti klienditöö koordinaator. Hetkel õpib Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi magistrantuuris. Vabal ajal meeldib nautida filmikunsti ja võtta ette pikki jalutuskäike.

koordinaator@lahendus.net

MARGO TALIVÄTINGAlustas tegevust Lahendus.net’is lahendajana 2014. aasta märtsis ja 2016. aastast täidab ka majandusjuhi rolli. Hetkel on ta Tartu ülikooli psühholoogia magistrant. Lisaks koolile ja tööle meeldib vaba aega sisustada trenni, fotograafia ja lihtsalt sõprade seltskonna nautimisega.

 
  IITEE
Soovid toetada meie vabatahtlikku algatust?
 
 
Toetust kasutame vabatahtlike nõustajate töö korraldamiseks, nõustajate juhendamiseks ja koolitamiseks. Lahendus.net on tänulik igasuguse annetuse eest!