Uudised

Lahendus.net plaanib 2018. aastal muuta oma kodulehe kujundust mugavamaks ja tänapäeva inimese vajadustele vastavaks. Kui Sul on ettepanekuid selles osas, mis võiks olla teisiti, mis võiks jääda samaks või mida uut võiks uus Lahendus.net-i lehekülg pakkuda, siis kirjuta oma ideedest aadressile info@lahendus.net

 
  IITEE
Soovid toetada meie vabatahtlikku algatust?
 
 
Toetust kasutame vabatahtlike nõustajate töö korraldamiseks, nõustajate juhendamiseks ja koolitamiseks. Lahendus.net on tänulik igasuguse annetuse eest!